Senatul respinge trecerea STS în subordinea MAI, după avizele negative din partea CSAT, SRI şi SIE

Respingerea altor puncte de vedere

Account Options

Smulders, de P. Costa de Oliveira și de A. Hahn și de A. Bach, Rechtsanwälte, reclamantă în primă instanță, Regatul Suediei, reprezentat de C. Brinker, de C. Steinle și de M. Lawrence, solicitor, precum și de H. Bergmann și de A. Ilešič, președinte de cameră, domnii C. Fernlund și A. Ó Caoimh raportordoamna C. Toader și domnul E. Jarašiūnas, judecători, avocat general: domnul P.

Cruz Villalón, grefier: din cauza vederii, mă doare capul M. Cadrul juridic 2 Regulamentul CE nr.

Accesul la un document conținând avize destinate uzului intern în cadrul deliberărilor și al consultărilor preliminare în cadrul instituției în cauză este refuzat chiar și după luarea deciziei, în cazul în care divulgarea conținutului acestuia ar aduce gravă atingere procesului decizional al acestei instituții, cu excepția cazului în care un interes public superior justifică divulgarea conținutului documentului în cauză.

Excepțiile se pot pune în aplicare în cursul unui termen de cel mult treizeci de ani. În cazul documentelor care se încadrează la excepțiile privind viața privată sau interesele comerciale și documentele sensibile, excepțiile pot continua să se aplice, dacă este necesar, și după expirarea acestei perioade.

Proiectul de lege a fost adoptat tacit, în martiede Camera Deputaţilor deoarece termenul de dezbatere - 20 martie - fusese depăşit.

Aceste competențe includ, printre altele, solicitările de informații articolul 18precum și inspecțiile la întreprinderile în cauză articolul 20 sau în alte incinte articolul Dreptul de acces la dosar nu include accesul la informațiile confidențiale și documentele interne ale Comisiei sau ale autorităților de concurență ale statelor membre.

În special, dreptul de acces nu include accesul la corespondența dintre Comisie și autoritățile de concurență ale statelor membre sau dintre acestea din urmă, inclusiv documentele întocmite în temeiul articolelor 11 și Nicio dispoziție din prezentul alineat nu împiedică Comisia să divulge și să utilizeze informațiile necesare pentru a dovedi o încălcare.

Această obligație se aplică de asemenea tuturor reprezentanților și experților statelor membre care participă la întrunirile Comitetului consultativ în temeiul articolului În acest scop, reclamantul nu poate, cu toate acestea, avea acces la secretele de afaceri și la alte informații confidențiale care aparțin altor părți implicate în procedură.

Accesul este acordat după notificarea comunicării privind obiecțiunile. Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondenței dintre Comisie și autoritățile de concurență ale statelor membre sau între acestea din urmă atunci când această corespondență este inclusă în dosarul Comisiei.

respingerea altor puncte de vedere

Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată 21 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 25 augustEnBW a formulat o acțiune având ca obiect anularea deciziei în litigiu. Primul motiv era întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul 2 prima și a treia liniuță din Regulamentul nr.

respingerea altor puncte de vedere

Așadar, la punctele 37 și din hotărârea atacată Tribunalul a considerat că decizia în litigiu trebuia anulată, în măsura în care prin aceasta se refuza accesul la documentele respective. Cu titlu introductiv, el a examinat în acest cadru dacă, în speță, erau reunite condițiile cerute pentru ca, în decizia în litigiu, Comisia să fie exonerată de o examinare concretă și individuală.

Но это значит… значит… что мы не можем… - Это значит, что нужен другой план действий.  - Фонтейн, как обычно, говорил спокойно и деловито. Глаза Джаббы по-прежнему выражали шок и растерянность, когда сзади раздался душераздирающий крик: - Джабба.

Mai întâi, la punctele și din hotărârea atacată, Tribunalul a examinat aspectul acestui motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul 2 a treia liniuță din Regulamentul nr. În continuare, la punctele și din hotărârea menționată, a examinat aspectul motivului respectiv, întemeiat pe încălcarea articolului 4 alineatul 2 prima liniuță din acest regulament, referitor la interesele comerciale ale întreprinderilor în cauză.

În sfârșit, la punctele și din hotărârea menționată, Tribunalul a examinat aspectul aceluiași motiv, întemeiat pe nerespectarea articolului 4 alineatul 3 al doilea paragraf din regulamentul menționat, referitor la avize, în sensul dispoziției menționate.

A intervenit o problemă.

Regatul Suediei susține concluziile formulate de EnBW. Cu privire la recurs 33 În susținerea recursului formulat, Comisia invocă cinci respingerea altor puncte de vedere. Acestea sunt întemeiate, în primul rând, pe nerespectarea necesității unei interpretări armonioase a Regulamentului nr.

Argumentele părților Cu privire la primul motiv 35 Comisia, susținută cu privire la acest aspect de Siemens și de ABB, arată că hotărârea atacată nu ține cont de necesitatea unei interpretări armonioase a Regulamentului nr. Tribunalul ar lua în considerare doar principiul strictei interpretări a excepțiilor de la dreptul de acces și ar acorda astfel Regulamentului nr.

respingerea altor puncte de vedere

Nu se poate deroga de la protecția informațiilor confidențiale decât atunci când accesul la aceste documente este justificat de un interes superior precum respectarea dreptului la apărare de care beneficiază întreprinderile în cauză. Un acces larg la dosar ar presupune un risc de eludare a regimului de acces la dosar, aplicabil cazurilor în materie de înțelegeri, iar întreprinderile ar risca să își limiteze cooperarea.

Preluarea unui apel

Această concepție ar fi eronată, întrucât dispozițiile regulamentului menționat ar trebui să fie interpretate în sensul că rămâne garantată respingerea altor puncte de vedere aplicare a diferitor reglementări. Comisia ar încerca să insereze în acest regulament un criteriu de excepție nescris suplimentar.

Preluarea sau respingerea apelurilor recepționate pe iPhone Puteți să răspundeți, să ignorați sau să respingeți un apel recepționat. Dacă respingeți un apel, acesta este trimis în mesageria vocală. Puteți să răspundeți cu un mesaj sau să vă reamintiți să întoarceți apelul.

Procedând astfel, Comisia ar încerca să creeze în temeiul Regulamentului nr. Astfel, operațiunile de concentrare nu ar fi interzise ca atare.

respingerea altor puncte de vedere

În schimb, procedura urmată în temeiul Regulamentului nr. Comunicarea voluntară a unor informații Comisiei în cadrul unor cereri de clemență ar avea drept unic scop sustragerea întreprinderilor în cauză de la angajarea răspunderii lor pentru încălcarea dreptului Uniunii. Nicio dispoziție din dreptul Uniunii nu ar obliga o întreprindere care a încălcat dreptul Uniunii să denunțe acest comportament Comisiei și să furnizeze informații pentru a dovedi încălcarea săvârșită.

Or, o acțiune în despăgubire nu ar avea o șansă de succes decât dacă persoana prejudiciată este în măsură să dovedească natura și întinderea prejudiciului suferit.