despre noi

Biblioteci pentru viziune. Misiune. Viziune. Valori

Conținutul

  exerciții pentru îmbunătățirea vederii în miopie

  Diversificarea si cresterea calitatii serviciilor de biblioteca. Prestarea unei game atractive de servicii menite sa ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informatii, accentuând rolul bibliotecii ca spatiu informational. Asigurarea unui mediu de învatare pentru toate vârstele, printr-o oferta de educatie continua si prin realizarea unei atmosfere confortabile de studiu.

  Instituția asigură accesul liber la colecțiile sale în scop de informare, educare, studiu, cultură. Viziunea bibliotecii: Biblioteca este instituția publică care deține resursele necesare fiecărui membru al comunității indiferent de vârstă, sex, naționalitate, religie pentru informare, cunoaștere, lectură, creativitate, dezvoltare. Relațiile constructive cu publicul; parteneriatele cu instituțiile și organizațiile nonguvernamentale în implementarea proiectelor; servicii calitative pentru utilizatori, instruirea și activitatea locală; modernizarea Sălii Multimedia, dezvoltarea profesională — sunt obiectivele instituției publice. Disponibilitatea colecțiilor în bibliotecă este asigurată, în temei, prin comunicarea documentelor în sălile de lectură, prin împrumutul la domiciliu. Sala de lectură oferă posibilitatea consultării dicționarelor, enciclopediilor, edițiilor periodice, desfășurării activităților culturale și educative; este loc de întâlnire în comunitate.

  Îmbunatatirea relatiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ între bibliotecar si utilizator. Formarea si perfectionarea continua a personalului de specialitate din reteaua bibliotecilor publice prin forme moderne, atractive.

  viziunea așa cum vede o persoană

  Diversificarea ofertei culturale si satisfacerea cerintelor exprimate de membrii comunitatii prin organizarea manifestarilor culturale de valorificare a patrimoniului. Sustinerea unui dialog cultural de înalta tinuta între grupuri si indivizi în cadrul dezbaterilor, colocviilor, simpozioanelor, medalioanelor aniversare si comemorative organizate în scopul accentuarii rolului bibliotecii ca spatiu al comunicarii si contactelor.

  capul și vederea

  Sprijinirea bibliotecilor publice din judet privind achizitiile de carti, cu accent pe cartile valoroase din punct de vedere al interesului comunitatii locale, prin implementarea si derularea programelor: Scriitorii maramureseni în bibliotecile din Maramures, Fondul de referinta din bibliotecile comunale, Biblioteci pentru viziune orasenesti au nevoie de carte.

  Realizarea parteneriatului cultural-educational cu institutii de cultura si educatie din municipiu si judet, precum si cu institutii similare din tara si din strainatate. Mediatizarea permanenta a institutiei în mass-media.