Curs 1 la 5

Ameliorarea vederii stereograma

Principiul stereoscopului este utilizat la majoritatea aparatelor de stereorestituţie de construcţie clasică exemplu: aparatul cu proiecţie optică topoflex, aparatul cu proiecţie mecanică stereometrograf, ambele produse de Zeiss Jena sau sistemul fotogrammetric digital DVP Digital Video Plottercomercializat de firma Leica etc.

hipermetropie a bolilor oculare restabiliți exercițiul de vedere

La staţia digitală DVP seria şi cele două fotograme digitale se afişează pe câte o jumătate de ecran şi sunt observate cu un ameliorarea vederii stereograma. Procedeul anaglifelor.

De ce vis la îmbunătățirea vederii

Acest procedeu de separare a fotogramelor a fost demonstrat de I. Imaginile se tipăresc una peste alta, fiecare 6 Fotogrammetrie 2 Curs 1 - Vederea stereoscopică în culoarea respectivă.

Proiectarea se efectuează pe o măsuţă de proiecţie, de culoare albă, iar observarea se face la întuneric cu ochelari de aceeaşi culoare utilizată la proiectare, lentilele având aceeaşi dispunere cu cea de la proiectare.

care este viziunea corbului cum să refaci viziunea veche

Inversarea filtrelor la ochelari duce ameliorarea vederii stereograma obţinerea unui efect pseudoscopic. Acest procedeu de separare a imaginilor este simplu dar induce pierderi de luminozitate în spaţiul-stereomodel ce afectează calitatea acestuia şi nu permite proiectarea fotogramelor color. Procedeul filtrelor polaroide. Acest procedeu operează în mod asemănător cu procedeul anaglifelor, cu deosebirea că în locul filtrelor color sunt utilizate filtre de polarizare liniară a radiaţiei luminoase.

Observarea se face cu ochelari care respectă direcţiile de polarizare de la proiecţie.

Similar posts

Procedeul permite proiectarea imaginilor color şi prezintă pierderi de iluminare foarte mici. Procedeul sclipirilor. Procedeul sclipirilor realizează separarea imaginilor ce se proiectează cu ajutorul a două perechi de obturatoare sincronizate ce se montează în faţa obiectivului camerelor de proiecţie precum şi în sistemul binocular prin care operatorul priveşte stereomodelul.

Schimbarea fazei motoarelor sincrone ale obturatoarelor binocularului permite obţinerea pseudomodelului. Perechile corespondente se deschid simultan şi alternativ, astfel că atunci când se proiectează imaginea din stânga perechea corespondentă din dreapta este închisă şi invers.

Vederea Stereoscopica | PDF

Operatorul observă imaginea din stânga proiectată cu ochiul din stânga şi alternativ cea din dreapta cu ochiul din dreapta. La fel ca şi procedeul anterior şi acesta permite proiectarea imaginilor color. Acest procedeu este implementat la aparatul de stereorestituţie Kelsh construit de Kelsh Instrument Division Danko Arlington.

  • Share on Facebook Share on Twitter Viziunea este una dintre principalele surse de informare și cunoaștere despre lumea din jurul nostru.
  • Manga unde un tip își pierde vederea
  • Comentariu hipermetropie
  • O tehnică de restaurare a vederii folosind stereograme. - nmforum.ro
  • Stereograme pentru instruirea ochilor

Cele dacă viziunea este într-o ceață fotograme trebuie să fie preluate din două puncte distincte faţă de obiect şi să aibă o zonă de dublă acoperire între ele. Pentru obţinerea unei vederi stereoscopice confortabile, ele trebuie orientate reciproc astfel încât baza oculară şi baza de preluare să fie paralele.

Pentru obţinerea efectului ortoscopic, cele două fotograme aşezate cu zona de dublă acoperire spre interior sunt observate, la stereoscop, astfel încât ochiul din stânga să observe fotograma din stânga iar cel din dreapta fotograma din dreapta.

AFLA CAT DE BINE VEZI!

Dacă fotogramele, se schimbă între ele sau se rotesc cu o, punctele cele mai depărtate vin ameliorarea vederii stereograma plan apropiat şi invers, obţinându-se un efect pseudoscopic metodă avantajoasă în unele lucrări, bazine hidrografice, aerotriangulaţie, etc. Orientarea reciprocă a fotogramelor trebuie făcută şi în raport cu baza de observare astfel încât direcţiile de observare spre punctele corespondente şi baza oculară să se găsească în acelaşi plan figura 1.

Razele vizuale corespondente ale celor două fascicule fotogrammetrice O'a' şi O"a", se intersectează în punctul A iar O'b' şi O'b" se intersectează în B, puncte ale stereomodelului. Distanţa O'O" se numeşte baza de observare care coincide cu baza de preluare. Punctele K' şi K" se numesc puncte nucleale ale planelor fotogramelor.

Care sunt stereotipurile pentru ochi?

Dreptele a'K' şi b'K' respectiv a"K" se numesc raze nucleale. Dreapta O'K'K"O" se numeşte axă nucleală. Figura 1. În cazul fotogramelor înclinate, razele nucleale au dispunerea din figura 1.

Comună complexă

Această condiţie impune realizarea corectă a celei de a doua condiţii a vederii stereoscopice. Efectuarea corectă a orientării interioare, reglarea corectă a intensităţii sistemelor de iluminare a imaginii şi mărcii de măsurare pot asigura o observare bună a stereomodelului.

75 viziune bună dezvoltarea viziunii

Oboseala operatorului poate fi înlăturată şi prin adoptarea unor sisteme optice de observare care să reducă la minim pierderile de luminozitate pe traseul fasciculului fotogrammetric, aparatele moderne fiind echipate cu sisteme de observare cu focusare variabilă. Trebuie menţionat de asemenea că pentru fotogramele ce compun stereograma, nu trebuie să existe diferenţe mari între densităţile optice ale diferitelor detalii corespondente. Din acest punct de vedere se recomandă utilizarea imaginilor pentru care s-a compensat contrastul imaginii care duce, nu numai la obţinerea unor produse fotogrammetrice de calitate, dar contribuie şi la îmbunătăţirea procesului de exploatare.

Mai multe de la Mihail Mahu.