Învățământ la Distanță și Învățmânt cu Frecvență Redusă

Viziunea umană la distanță

Admitere De ce UCB? Învăţământul la distanţă nu este un experiment, nu este o provocare şi nu este o sfidare. Constituie o modalitate firească, nouă, de exprimare instituţionalizată modernă şi eficientă a procesului învăţării, în sistemul general de cunoaştere, fiind numit, formula secolului XXI pentru instruirea superioară universitara dr.

cea mai bună distanță de vedere 50

Aron Popa. Învăţământul la distanţă este conectat semnificativ la marile viziuni şi linii de transformare pe care le parcurge mediul academic şi al cunoaşterii pe plan mondial.

viziunea a căzut pe ochiul stâng

Epoca industrială este depăşită datorită apariţiei tehnologiilor informaţionale şi a multimediei. Asistăm la cercetări în domeniul biotehnologiilor, a geneticii avansate, la priorităţi educaţionale şi la apariţia şi instalarea unor noi concepte privind învăţarea şi finalitatea studiilor, ca proces de formare socială şi umană. Viziunea umană la distanță la distanţă este învăţământul viitorului, iar startul său în România, la începutul mileniului III, semnifică angajamentul ţării la modernitate şi eficienţă.

mijloace bune pentru îmbunătățirea vederii

El nu este o tehnologie, ci o instruire care se realizează cu ajutorul tehnologiei. Prin natura sa, presupune un înalt nivel de disciplină şi motivare a studenţilor, care sunt supuşi la încercări şi căutări individuale şi care trebuie să dea dovadă de responsabilitate în învăţare.

Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă

S-a dezvoltat ca răspuns la cerinţele societăţii informaţionale şi în acord cu tendinţele actuale de modernizare ale învăţământului.

Reprezintă o atracţie deosebită pentru populaţia aptă de muncă, fiind conceput şi adaptat în funcţie de cerinţele profesionale, sociale şi educaţionale, reflectate de piaţa muncii.

viziunea este importantă

Programe de studiu în sistem învăţământ la distanţă Pentru absolvenții unei forme de învățământ superior, Legea educației naționale prevede ca în România învățarea pe tot parcursul vietii să se realizeze prin programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. Cursurile organizate sunt oferite individual sau grupate în programe complexe, acestea din urmă având un pronunțat caracter de activitate de reconversie profesională.

La absolvirea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat sub forma unui curs sau a unui ansamblu structurat de cursuri, absolvenții primesc un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de un descriptiv al programului parcurs.

vitamine pt ochi cu luteina

Viziunea umană la distanță de formare derulate sub forma învățământului la distanță se desfășoară prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de autoînvățare și autoevaluare completate de activități specifice de tutorat.

Învățământul cu frecvență redusă IFR reprezintă o formă integrată de învățământ, având caracteristici comune atât cu sistemul tradițional cât și cu sistemul de învățământ la distanță.

Trauma Abilitățile uimitoare ale ochiului uman: viziune cosmică și raze invizibile. Primul nivel: viziune clară.

IFR se adresează în special persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învățământ al cursurilor de zi. IFR este o formă flexibilă viziunea ochilor pelinului învățământ care oferă studenților posibilitatea de a-și administra propriul proces de învățare într-un program comasat, în cadrul instituției de învățământ organizatoare.

laser în oftalmologie

IFR se caracterizează prin înlocuirea orelor de predare curs prin activități de studiu individual; comunicarea informațiilor educaționale prin medii suport multiple, specifice și învățământului la distanță; întâlniri periodice cu studenții pentru desfășurarea activităților aplicative, obligatorii prevăzute în planurile de învățământ seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate.