Cum să dezvolți viziunea laterală

Antrenarea vederii pentru aura

Pregătirea pentru vizualizarea aurei energetice subtile 6. Antrenament în vederea detectării si decodificării aurei prin vizualizare A vizualiza înseamnă a face posibilă observarea unui obiect sau a unei Vizualizarea se manifestă obiectivând achiziţia de informaţie prin apariţia, conturarea şi dezvoltarea statică sau în mişcare a unor imagini pe un ecran mental imaginar, în această situaţie, subiectul se află în postura unui spectator aflat în faţa televizorului care urmăreşte evenimentele de pe ecran fără a interveni în desfăşurarea lor.

Vizualizarea se utilizează ca metodă de autotratament sau autoinvestigaţie, ca metodă de investigaţie şi tratament a unor alte persoane, sau cercetarea unor fenomene, independent de spaţiu-timp, ca metodă de detectare a aurei.

Exerciții pentru dezvoltarea vederii periferice

Reprezentările ca energii potenţiale Reprezentările sunt elemente active ale minţii noastre ele sunt prezente în fiecare moment şi sunt activate de gândire.

Ele sunt energii potenţiale stocate în creier şi datorită lor, creierul poate deveni organul trecutului, un păstrător al informaţiilor privind evenimente desfăşurate atât în trecut cât şi în prezent. A vizualiza reprezentările înseamnă a le vedea în prezent la fel de viu ca şi percepţiile originale.

Puterea de evocare a reprezentărilor se datorează deprinderii de a aduna imagini şi a construi cu ajutorul lor mozaicul care compune gândirea. Vizualizarea reprezentărilor presupune antrenarea şi transformarea energiilor potenţiale de repaus relativ, păstrate în creier, în energie cinetică de mişcare, sub formă de imagini, sunete. Re-prezentarea înseamnă a prezenta din nou, a doua oară, a treia oară ş.

Reprezentările însoţite de anumite stări afective sunt acţiuni la care creierul caută să răspundă prin aşa numite reacţii.

antrenarea vederii pentru aura

Sincronizarea vibraţiei energetice de repaus relativ a reprezentărilor cu o vibraţie din exterior — fără a tine cont de limitele spaţiale sau temporale — face ca la nivel mental să se manifeste vizualizarea reprezentărilor caracteristice acestei vibraţii, care se află stocate în creierul subiectului. Astfel că vizualizarea de acest tip este manifestarea reprezentărilor personale achiziţionate şi stocate în timp, activitate care se desfăşoară la nivel mental. Ea poate fi statică sau dinamică, în funcţie de energia în mişcare dezvoltată care antrenează şi transformă energia de repaus relativ.

Definiia ne include i pe noi.

Utilizarea spontană sau voluntară a imaginilor reprezentative conţinute în creier pentru a crea noi imagini este produs al capacităţii imaginative a subiectului. Aceasta are semnificaţia legării noilor imagini de real, de a intermedia trecerea de la reprezentare la real. Memoria ca funcţie generală a materiei organizate Factorul ce intermediază trecerea între prezent şi trecut este reprezentat de antrenarea vederii pentru aura, care poate fi definită, urmărind anumite caracteristici, drept o funcţie generală a materiei organizate; ea poate reprezenta o dispoziţie anatomică care uneşte între ele diferite stări de conştiinţă, tot aşa cum atracţia materiei ţine unite moleculele pentru alcătuirea unui cristal, a unui organism.

Substanţa unui ou, indiferent de dimensiunile microscopice sub care se manifestă, conţine în sine informaţii moştenite de la înaintaşii generatori. Întreaga dezvoltare individuală a unui om, de exemplu, formează un lanţ continuu de informaţii adunate din dezvoltarea întregului neam din care face parte si a cărui verigă finală este el.

Creierul operează o selecţie între stările de conştiinţă trecute, persistând acelea cu care ne întâlnim mai des în viaţă şi dispărând acelea care sunt uitate. Memoria constă în depozitarea reprezentărilor în starea de repaus relativ potenţială în centrele de asociaţie. Aceste centre pot fi stimulate pentru a evoca sau reproduce din informaţiile conservate prin intermediul forţei conştiinţei.

De cele mai multe ori evocarea reprezentărilor conservate în memorie se face prin intermediul simţurilor superioare, văzul şi auzul deoarece sunt puţine persoane care lățime de bandă de vizualizare impresiile gustative, tactile sau olfactive.

Dar există şi o memorie afectivă, care redă impresii din trecut însoţite de emoţii. O excitaţie de scurtă durată a ţesutului nervos este păstrată în stare de repaus relativ stare antrenarea vederii pentru aura mai mult timp şi formează o memorie elementară a sistemului nervos.

Pe această memorie elementară a sistemului nervos ne formăm şi memoria specializată a codurilor subtile pe care le urmărim, coduri care permit descifrarea senzaţiilor recepţionate prin intermediul percepţiilor subtile. Durata conservării, fidelitatea informaţiilor, reprezintă o calitate nativă, perfecţionată şi dezvoltată prin cunoaştere.

antrenarea vederii pentru aura

Tuturor acestor forme de memorie, ca de altfel tuturor fenomenelor psihice, a oricăror forme de energie, li se aplică principiile generale ale energeticii, printre care şi legea conservării şi legea transformării energiei. Oricât de repede s-ar manifesta o percepţie, derularea ei presupune un consum de energie şi cu cât condiţiile în care se manifestă sunt mai puţin favorabile, cu atât energia consumată este mai mare.

Ideal ar fi ca energia consumată să- şi găsească echivalentul în rezultatul obţinut.

Exercițiu pentru dezvoltarea vederii interioare

În realitate, transformarea unei forme de energie în altă forma de energie se face cu pierderi energetice mari. Am antrenarea vederii pentru aura defini sub acest aspect un coeficient economic rezultat din raportul dintre energia cheltuită A şi efectul obţinut deci lucru mecanic B.

Dezvoltarea percepţiilor subtile are semnificaţia ameliorării acestui coeficient economic. In acest caz, energia nativă a subiectului, energia dată de cunoaştere, se manifestă sub formă de simţire, de gândire, de mişcare, de percepţii. Lucrul util efectuat constă din cantitatea şi calitatea experimentelor efectuate, explicate şi înţelese, de acţiunile întreprinse pentru progresul individual, dar şi pentru cel colectiv.

Aplicarea acestui principiu asupra capacităţilor noastre cerebrale are semnificaţia educării deprinderilor, a percepţiilor, adică transformarea energiei noastre cerebrale în cât mai mult lucru util. Conservarea informaţiilor depinde de mai mulţi factori, cum ar fi: starea de odihnă sau de oboseală a creierului, starea afectivă sau de indiferenţă, starea de atenţie sau de distracţie cu care s-a făcut observaţia s.

Îmbunătăţirea memoriei elementare se face printr-o alimentaţie adecvată care să hrănească creierul în mod substanţial, muncă desfăşurată în regim permanent, odihnă la timp, precum şi prin conştientizare, experienţă şi antrenament specific.

antrenarea vederii pentru aura

Injecții de miopie ca aptitudine de reprezentare Cu cât funcţionarea memoriei şi a asociaţiei ideilor este mai sigură, cu atât funcţionarea capacităţii imaginative va fi mai bună.

Reprezentările durabile se formează în centrele de memorie din senzaţiile trecătoare care sunt formate în centrele de percepţie din input-uri senzoriale. Imaginaţia reprezintă aptitudinea de a ne reprezenta obiectele absente şi de a combina imaginile. Ea este supusă exclusiv afectivităţii.

Conștientizarea Aurei o Cale de Vindecare Spirituală Antrenarea vederii pentru aura Pregătirea pentru vizualizarea aurei energetice subtile 6. Au existat multe intrebari ale cititorilor despre cum se poate intra in comunicare cu ghizii astrali. Sansele de comunicare cresc considerabil in situatia in care va antrenati ochii fizici in scopul de a vizualiza aurele corpurilor.

Crearea de noi sinteze mentale depinde în mare parte de aptitudinile profunde ale subiectului, Imaginaţia îşi are sediul în centrele secundare ale memoriei. Forma de memorie cea mai întrebuinţată în imaginaţie este cea vizuală.

Cei care îşi dezvoltă capacitatea de vizualizare, îşi imaginează clar forma, mărimea, culoarea obiectelor pe care le-au văzut odată. Aceştia posedă o putere de imaginaţie mai vie şi o plasticitate accentuată în expresii; cei care reproduc acele imagini doar vag, şterse, intuiesc însă imaginile cuvintelor, gândesc cu ele.

Bioenergia și puterile psihice. Cum acumulăm și cum pierdem energia...

Cei care au auzul subtil sunt cei care gândesc cu imagini auditive, care aud sunetele cuvintelor, pe cele ale cifrelor, fără a le vedea însă. Imaginaţia, fiind o funcţie a centrelor de asociaţie secundare, este în afara influenţei centrelor de percepţie, deci nu depinde de organele de percepţie obişnuite; astfel capacitatea imaginativă se poate manifesta şi cu ochii închişi, În actul imaginaţiei, influxul nervos circulă de la centrele secundare spre centrele principale, unde întâlnesc reprezentările concrete care dau formă, viaţă reprezentărilor abstracte din centrele secundare.

Reprezentările se pot aşeza în spaţiu şi timp ca şi cele concrete; pot avea aspectul senzorial al lumii reale, uneori cu parte reală şi parte închipuită, Cei dintre dumneavoastră care doresc să-şi dezvolte capacitatea de vizualizare interioară şi exterioară a corpului, pentru început îşi vor corela informaţiile obţinute prin vizualizare cu informaţiile obţinute despre subiectul respectiv pe o altă cale ce poate fi obiectivizată prin mijloace şi aparatură ştiinţifică existentă.

Reprezintă o formă de percepţie subtilă. Antrenament aplicativ Cum procedez practic?! De exemplu, doresc să investighez ficatul. Mă concentrez asupra lui şi îi observ suprafaţa exterioară, culoarea; dacă acestea corespund cu realitatea concretă atunci am obţinut o vizualizare corectă. Un ficat de culoare roşu-închis înseamnă un ficat sănătos; un aspect gălbui-maroniu cum să dezvolți o viziune clară ficatul bolnav.

Voi exersa cu propriul organism, apoi voi practica vizualizarea proximală şi abia atunci când experienţele de vizualizare interioară proprie sau proximală suni corecte în proporţie antrenarea vederii pentru aura mare pot experimenta vizualizarea distală.

antrenarea vederii pentru aura

Exerciţii pentru dezvoltarea vederii interioare 6. Vizualizarea propriului corp Pentru realizarea acestui deziderat se pot urinări următoarele etape: a Se aşează culcat, cu îmbrăcăminte lejeră, se respiră adânc, se conştientizează respiraţia circa cincisprezece-douăzeci de cicluri respiratorii.

Se repetă procedeul timp de circa cinci-şapte cicluri respiratorii. Se vizualizează diminuarea treptată a tensiunilor din corp care se retrag sub forma unui volum ce se prelinge dedesubtul trupului.

Eu-l propriu — sub forma unei scântei de lumină - scanează întregul corp şi achiziţionează informaţii care privesc forma, culoarea, ritmul organelor interne, a corpului întreg. Dacă în călătoria prin corp, Eu-1 propriu întâlneşte o zonă cu probleme, se va aştepta ca acesta să rezolve situaţia, înlăturând problemele ivite, în modul său caracteristic. Vizualizarea proximală a unei persoane apropiate Aşezat, pe scaun în faţa subiectului ce urmează a fi vizualizat, fiind pregătit specific pentru acest exerciţiu.

Imaginile obţinute vor fi stocate în memorie. Vizualizară spaţială a organelor interne ale corpului folosind planşe anatomice Este o metodă simplă, dar deosebit de eficace, Se bazează pe capacitatea creierului nostru de a face comparaţii.

antrenarea vederii pentru aura

Noi îi oferim imaginea spaţială, cromatică, amplasarea în organism, modul de susţinere, de alimentare cu sânge şi alte substanţe etc. Această imagine a unui organ o obţinem folosind planşe anatomice expresive, corect întocmite din punct de vedere anatomic. Se priveşte atent organul reprezentat încercând să reţinem cât mai multe amănunte.

Coroborăm imaginile realizate din diferite unghiuri spate, faţă, lateral, sus-jos etc. După ce ani reuşit acest lucru se trece la următoarea etapă, care constă în amplasarea corectă în corp. Procedăm ca şi la prima etapă şi folosim planşe antrenarea vederii pentru aura corespunzătoare. După ce ne-am însuşit corect antrenarea vederii pentru aura etapă încercăm să privim organul analizat în contextul organ-corp şi apoi organ-sisteme organice vecine.

  1. Exercițiu pentru dezvoltarea vederii interioare
  2. Calaméo - Aura Energetica II
  3. Prin introducerea adresei tale de e-mail ceri şi eşti de acord cu abonarea la newsletter-ul nostru gratuit pentru ca a-ti imbunatatesti starea de sanatate a vederii tale in mod natural.
  4. Ce sa faci viziunea se deterioreaza
  5. Cei mai mulți nici nu și-au imaginat existența grafologiei, a psihodiagnosticii operaționale, a lecturii la rece și la cald și a unui profil craniofacial.
  6. Emil Strainu - Vederea PSI La Distanta, Antrenarea vederii pentru aura
  7. Test pentru vederea șoferilor Acest exercițiu se concentrează îmbunătățirea gimnasticii vederii unei importante viziunea și prioritățile grupei exercițiu de viziune umană a realizat-o.

Se continuă antrenamentele pentru toate organele şi sistemele anatomice ale fiinţei umane. La un moment dat se poate reprezenta o persoană din cap până în picioare şi de la suprafaţa pielii până în interiorul profund, exact cum se întâmplă în programele de anatomie prezentate pe calculator.

Exercițiu pentru dezvoltarea vederii astrale

O dată ajunşi la acest nivel se pot executa diverse exerciţii de extragere a unor organe pentru a putea fi mai uşor analizate ulterior. Proporţional cu cunoaşterea mai amănunţită, mai în detaliu, se pot executa secţiuni la diferite niveluri şi de diferite profunzimi.

Aceste secţionări vor ajuta în viitor pentru stabilirea cu acurateţe antrenarea vederii pentru aura stării integrităţii structurale a antrenarea vederii pentru aura respectiv. Menţionăm că până la acest nivel s-a lucrat exclusiv cu planşe anatomice, eventual cu machete spaţiale acolo unde sunt posibilităţi.

Următoarea etapă constă în antrenamentul făcut pe o persoană. Bineînţeles că se începe cu organul pe care îl vizualizăm cel mai uşor şi apoi se extinde experienţa şi la celelalte organe.

antrenarea vederii pentru aura

Pe organe pot apărea pete de diferite culori, se poate schimba cromatica unor organe, ele îşi pot modifica forma — pot creşte sau descreşte — sau pot să apară modificări de amplasament sau unele pat dispare total sau parţial etc. Toate aceste modificări pot avea diferite semnificaţii şi odată cu experienţa în domeniu ele se vor ordona într-un cod personal de percepţie şi interpretare, uneori de o precizie uimitoare.

De exemplu, atunci când vezica biliară dispare la vizualizare, iar pe tegumente apare o pată îngustă, liniară, de culoare alb- lăptoasă sau chiar întunecată, maron închis, este foarte clar că bila a fost îndepărtată pe cale chirurgicală. Sau, dacă pe un organ apar excrescenţe, cu suprafaţă grunjoasă sau lisă, cu un interior gelatinos-fibros închis într-o teacă ce poate fi mai mult sau mai puţin dură, atunci este vorba sigur de o tumoare care poate fi benignă sau malignă.

Şi prezentarea poate continua cu antrenarea vederii pentru aura multitudine de alte cazuri. Esenţial în această tehnică este lucrul intens, bine dozat şi, mai ales, lipsa prejudecăţilor. Este necesară evitarea formării de prejudecăţi în apreciere pentru a nu greşi. Şi nu întotdeauna este cel exact. Cromatica în vizualizare Unele persoane au unele probleme atunci când încearcă să vizualizeze culori sub forma unor spaţii sau suprafeţe mai mari. Pentru a îndepărta acest mic neajuns se pot face antrenamente cu planşe colorate sau cu filtre colorate.

Antrenament pentru vizualizarea culorilor folosind planşe colorate Culorile pe care le întrebuinţăm sunt cele şapte culori din spectrul luminos: roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo şi violet.

Antrenarea vederii pentru aura

Planşele trebuie să fie uniform colorate, fără dungi, pete sau alte defecte. Culoarea să fie pură şi nu în combinaţii cu alte culori. Planşele vor fi de o mărime Convenabil aleasă, în aşa fel încât, aşezate la circa patruzeci-cincizeci de centimetri depărtare de ochi să ocupe întreg spaţiul vizual. Se are în atenţie o singură culoare pe care o putem analiza şi implementa în memorie şi să o accesăm atunci când avem nevoie.

Exerciţiul se repetă până când putem vedea cu ochii închişi culoarea respectivă. Numai după ce ani ajuns la această performanţă putem trece la antrenamentul cu o altă culoare.

Aura Energetica II

Antrenament pentru vizualizarea culorilor folosind filtre colorate Metodologia de lucru este aceeaşi ca şi la antrenamentul la care se folosesc planşele colorate numai că, planşa care. Specific la acest tip de antrenament este faptul că se efectuează în întuneric, iar lumina colorată proiectată este mai penetrantă, mai impresionabilă, are un efect mai intens şi datele stocate la nivelul memoriei referitor la culoarea necesarăsunt accesate mult mai rapid.

Autoantrenament prin vizualizare cromatică a centrilor energetici subtili Etapele acestui antrenament sunt următoarele: a Aşezat în protopostură, relaxat, cu ochii închişi, atenţia ne este îndreptată spre respiraţie şi poziţia corectă a corpului. Ele se remediază urmărind ritmul respirator; se va constata o încetinire a acestuia ceea ce va avea ca efect completarea deficitului respectiv de culoare.

Ajută la eliminarea infecţiilor, a leziunilor produse de razele X şi a tulburărilor provocate de razele ultraviolete. Autotratament prin vizualizarea cromatică a corpurilor energetice subtile Acest exerciţiu este de fapt faza următoare a exerciţiului precedent.